Gebruikersvoorwaarden

Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van de Schrijven Online website en Virtùmedia (hierna ook te noemen: de redactie).

 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN GEBRUIKERS
  1. Als u een bijdrage wilt plaatsen op de Schrijven Online website, dient u een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
  2. Door uw gebruik van de Schrijven Online website, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.
  3. U mag de Schrijven Online website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wel staat de website open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op de website geplaatste mededeling.
  4. Bijdragen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing niet door de redactie gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die de mening plaatste. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.
 2. ACCOUNTS
  1. Het is niet toegestaan om onder twee accounts actief te zijn. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan.
  2. Het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt kan door de redactie worden gesloten.
  3. Aanstootgevende gebruikersnamen, iconen, voetregels of forum-handtekeningen worden geweerd.
  4. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de Schrijven Online website wordt een gebruiker die zich registreert per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingevoerd.
  5. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de redactie dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
  6. Indien u vermoedt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de redactie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en via de link 'wachtwoord vergeten?' onder de inlogbox een nieuw wachtwoord aan te vragen. Het oude wachtwoord is dan niet meer bruikbaar voor uw account.
 3. DE SCHRIJVEN ONLINE WEBSITE
  1. De Schrijven Online website is bedoeld voor creatief literair schrijven in de brede zin. Zakelijke teksten, redactionele teksten of studieteksten zoals artikelen, nieuwsberichten en werkstukken behoren hier niet toe.
  2. De Schrijven Online website biedt middels forums plaats aan de gebruikers om discussies aan te gaan of op te starten over allerlei zaken die schrijvers aangaan.
  3. Forumonderwerpen of bijdragen die slechts weinig te maken hebben met schrijven, kunnen geplaatst worden in het Schrijverscafé. Het plaatsen van totale onzin wordt ook hier niet toegestaan.
  4. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
  5. Gebruikers mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar is van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
  6. Bijdragen mogen maar een (1) keer worden geplaatst door gebruikers.
  7. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers) is niet toegestaan.
  8. Teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
  9. Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen (“schreeuwen”) is niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief, onderstrepen en smileys.
  10. Irrelevante bijdragen die niet over het hoofdonderwerp gaan ('off topic' bijdragen) kunnen naar inzicht van de redactie worden verwijderd.
  11. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gebruikersvoorwaarden of om welke reden dan ook.
  12. De redactie kan een forumonderwerp naar eigen inzicht sluiten. Indien een bepaald onderwerp door de redactie wordt gesloten, kan hier niet meer op worden gereageerd door gebruikers.
  13. Een lid geeft Schrijven Online het publicatierecht op de door het lid geplaatste informatie op het forum. Het publicatierecht beperkt zich uitsluitend tot Schrijven Online
  14. Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal deel uitmaken van de discussies. Het zelf structureel verwijderen van eigen berichten verpest een discussie en wordt dan ook bestraft met een onmiddellijke blokkering. In overleg is verwijdering van bepaalde berichten wel mogelijk.

Twitter

Word vrienden op Facebook: Inschrijven voor de nieuwsbrief:
Copyright 2024 © Shadach Music B.V.    |    website: Devenz Internetprofessionals